Հայաստանի   Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն Գլխավոր

2020-02-21
Ազգային մրցույթին մասնակցելու հրավեր /«Արևիք» ազգային պարկ և «Բողաքար» պետական արգելավայր պահպանվող տարածքների համար կառավարման պլանների մշակում
2020-02-20
Մշակվում է Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի վարչական տարածքում Վահրամ Հարությունյանին պատկանող 4.78 սեփական հողատարածքի ոռոգման/գյուղատնտեսական/ նպատակով՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝ 5.4 լ/վ ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը
2020-02-19
<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում առաջատար մասնագետի /փորձագետի/ թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
Բոլորը
<
>